Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Ảnh tác Giả

 Khúc Ru Kiều.
                          Thơ HOÀNG YÊN LINH.


Nhà ai vẳng  khúc ru Kiều
Chao nghiêng cánh võng chạnh niềm vấn vương
Ngược xuôi mòn gót tha phương
Tố Như ơi khúc đoạn trường là đây.


Ba trăm năm chút tình này
" Mua vui cũng được một vài trống canh..." *
Mưa rừng gió núi loanh quanh
Trách mình lỡ cuộc chông chênh một đời.

" Dẫu rằng vật đổi sao dời
Tử sinh cũng giữ lấy lời tử sinh..." *
Khúc Kiều thấm đẫm nghĩa tình
" Xa xôi ai có biết tình chăng ai...".*

Tấc lòng theo gió mây bay
Nguyễn Du còn với tình này mông mênh
Cũng đành năm tháng điêu linh
" Giật mình,mình lại thương mình xót xa...".*

* Kim Vân Kiều-Nguyễn Du.
               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét