Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

Chân Dung Nhà Thơ HÀ HUYỀN CHI

by Quý Hương
5601

Em đến đây thì ở lại đây
Như trăng tròn khuyết sông vơi đầy
Buông neo, gác kiếm vui tình muộn
Ta với em cùng gầy cuộc say.
(Ha Huyen Chi)

You have come, so please stay
Like the crescent being full again
Dropping the anchor, resting the sword,
Enjoying late love, we kindle passion.
(Bach Hac)

5602
Giận rồi, giận thật rồi sao?
Sầu giăng lưới nhớ, đêm nào cũng giăng
Quên rồi, quên thật rồi chăng?
Câu thề gửi gió con trăng hao gầy.
(Ha Huyen Chi)

5603
Yêu nữ hay em là thánh nữ
Sơn hà thu gọn giữa vòng tay
Nụ hôn cháy bỏng tê đầu lưỡi
Áo mỏng cồn lên mấy thức mây.
(Ha Huyen Chi)

Whether devil or saint, we enclose
Mountains and rivers in the embrace
The burning kiss numbs our tongues
The thin vest molding your bust.
(Bach Hac)

5604
Hôm qua vùi hố lãng quên
Hôm mai ai biết cơ duyên thế nào
Hôm nay ngựa tía võng đào
Mời em nhẹ gót đi vào đời anh.
(Ha Huyen Chi)

5605
Năm mới cười vang thay pháo nổ
Em quỳ xưng tội rất thơ ngây
Nửa giờ trên lưới cùng ai đó
Tán gẫu rồi em chạy sút giầy.
(Ha Huyen Chi)

The New Year resounds with laughter
Kneeling, you ask for repentance
Half an hour on the net was spent
Then running so fast you drop your shoe.
(Bach Hac)

5606
“Xin hãy chém đầu thần
Trước khi hàng giặc dữ”
Hãy bắn lên đầu tôi!
Bắn đi anh pháo thủ!
Lời cầu viện hôm nay gợi nhớ về ngàn năm xưa cũ
Gươm thiêng sông Hóa nặng lời nguyền
Ánh thép còn ngời trang chiến sử.
(Ha Huyen Chi)

5607
Ta xoa đầu bé cười thông cảm
Ai cấm ai đâu chuyện vặt này
Mai mốt vì ai đừng tán nhảm
Lá gây ngộ nhận tủi lòng cây.
(Ha Huyen Chi)

I caress your head in forgiveness
Who can forbid things so silly
In the future, don’t chat idly
And create misunderstanding.
(Bach Hac)

5608
Xin như...xin mãi...xin là...
Cái em cần thiết, cái ta săn tìm
Mong em còn mãi là em
Một vầng trăng bạc trong đêm say vùi.
(Ha Huyen Chi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét