Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

 • NHỮNG HỘI CỰU QUÂN NHÂN ĐÁNG NỂ: thơ Ý Nga 28.5.2018
  ♡♡ VINH DANH  NGƯỜI LÍNH CỘNG HÒA phần 3
  Tri ân văn nghệ: TRƯỜNG SƠN đề tặng 
  *****************  Related image

  NẾU


  Nếu Người Lính Quốc Gia lúc triệt thoái
  Không thương dân thì đã đoái hoài chi
  Khi miền Bắc toàn vào Nam pháo kích
  Giết thường dân di tản chọn Hoàng Kỳ?
   
  Nếu Việt Cộng không “thiên lôi” bộ đội
  “Đánh giùm Tàu, chống Mỹ hộ Liên Sô”
  Thì lấy đâu mối-rõ-ràng luận tội
  Một “bầy tôi” vét nạo bán Cơ Đồ?
   
  Nếu “tà, ngụy” nền Cộng Hòa Đệ Nhị
  Sao lưu vong vẫn yêu Nước, lo Nhà,
  Sang trú quốc vẫn thương người cố quốc,
  Ai cũng yêu một Quân Lực Cộng Hòa?
   
  Nếu chính nghĩa con Cáo Già Tàu Cộng
  Sao Nai Tơ Theo Giặc mấy mươi năm?
  Quân bị động, dân mất dần nhựa sống?
  Đảng anh hùng diệt Mỹ” hóa cuồng ngông?
   
  Nếu bất diệt Ngọn Lửa Thiêng Sử Việt
  Thì chuyền nhau lòng cương quyết! Đồng bào:
  Noi khí tiết anh hùng xưa oanh liệt
  Cờ thay màu, xóa tàn bạo mau mau!

  Ý Nga*17.4.2017

  Image result for công binh chiến đấu vnch
  VINH DANH NHỮNG 
  CÔNG BINH CHIẾN ĐẤU VNCH

  Kính tưởng niệm anh linh
  Những Công Binh Chiến Đấu
  Đã dọn bao lộ trình
  Mở đường cho quân vận.
   
  Thuộc Bộ Tổng Tham Mưu
  “Cứu Quốc và Kiến Quốc”
  Chiến đấu nơi chiến khu
  Kiến tạo và yểm trợ.
   
  Tạo tác bằng niềm tin
  Trong xây dựng, tác chiến
  Thám sát, dẹp, gỡ mìn,
  Bắt lại cầu bị sập.
   
  Bao nhiêu đã hy sinh
  Trên bốn vùng chiến thuật
  Máu đổ vì dân mình
  Thân nát trong binh lửa?
   
  Xác chẳng được về nhà
  Bao Sĩ Quan Trừ Bị
  Trong Lục Quân Cộng Hòa
  Để lại niềm thương tiếc?
   
  Cho đồng đội, đồng môn
  Và binh sĩ thuộc cấp?
  Những Chiến Sĩ giữ Đồn
  Bằng danh dự, trách nhiệm!
   
  Bao sinh viên Kiến Trúc
  Cởi bỏ áo thư sinh
  Cùng đáp lời sông núi
  Thay màu áo chiến binh?
   
  Những màu áo quân trường
  Pleiku qua Phú Bổn…
  Thấm đẫm máu trải đường
  Khó nhòa trang quân sử.
   
  Từ cao nguyên Pleiku
  Xuống Tuy Hòa duyên hải…
  Các Anh đã cần cù
  Giúp tải thương chiến hữu.
   
  Đang hậu cứ bình yên
  Lao thân vào nguy hiểm
  Khi triệt thoái cao nguyên
  Vào Mùa Hè Đỏ Lửa.
   
  Cộng pháo kích bừa bãi
  Bao người chết hai lần?
  Giặc càng cố pháo, giết
  Các Anh càng cứu dân.
  *
  Dù Đồng Đế, Bình Dương…
  Hay nơi nào đào tạo
  Các Anh cũng sáng gương
  Trả bằng chính giá máu.
   
  Vì tổ quốc dấn thân
  Cứ âm thầm góp sức
  Cho chiến hữu tiến quân
  Để giữ gìn quê Mẹ.
   
  Máu quân dân Cộng Hòa,
  Máu anh em đồng đội,
  Không hòm gỗ cài hoa
  Mà hương thơm muôn lối.

  Ý Nga*19.4.2017

  Image result for công binh chiến đấu vnch
   
   
  “Công binh được gọi là một ngành trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa, trực thuộc hệ thống điều hành của Tổng cục Tiếp vận, dưới sự chỉ huy tổng quát của Bộ Tổng Tham mưu. Công binh được thành lập trong Quân đội với các chức năng: Chiến đấu, Kiến tạo, Yểm trợ và Tạo tác. Ban đầu được gọi là Nha Công binh, sau đổi tên và nâng cấp lên thành Cục Công binh. Ngành Công binh đã tồn tại cùng Quân lực Việt Nam Cộng hòa với thời gian từ năm 1951 đến tháng 4 năm 1975.
  Theo nhu cầu phải có trong Quân đội, ngành Công binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa được thành lập vào tháng 9 năm 1951. Tính đến tháng 8 năm 1952 có tất cả 6 Đại đội Yểm trợ cho 4 Quân khu.
  Năm 1953, ngành Tiếp liệu Công binh thành hình với Nha Vật liệu Công binh Trung ương và Sở Vật liệu Công binh Quân khu để phụ trách công tác tiếp liệu và sửa chữa quân cụ của Công binh. Thời gian này các Đại đội Công binh được biến cải thành các Tiểu đoàn Công binh chiến đấu.
  Năm 1955, Bộ chỉ huy Công binh được thành lập, kể cả một Trường Huấn luyện & Đào tạo Công binh. Các Sở Vật liệu Công binh được đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ chỉ huy Công binh. Ngành Công thự Tạo tác vẫn hoạt động riêng.
  Khi ngành Tiếp vận được cải tổ với sự thành lập các Bộ chỉ huy Tiếp vận Vùng, các Tiểu đoàn Yểm trợ Công binh cũng được thành lập để yểm trợ cho các vùng liên hệ.
  Ảnh: Ý Nga


  AI MANG THEO 
  NỖI NIỀM?

  Theo lý tưởng, chí quật cường nuôi dưỡng
  Chúng tôi đi, mang theo cả quê hương,
  Chia muôn hướng nhưng chẳng quên bạo cường,
  Đồng chí hướng, noi can trường tiếp bước.
   
  Óc nhu nhược chứa toàn điều hàng ước
  Việt gian đi, mang… “thuốc nổ” rườm rà
  Diện lụa là chức tước giả đem ra
  Khoe ra rả toàn “ông, bà” thượng thặng.
   
  Ruột Ngàn Dặm đem nhử mồi Ruồi Nhặng
  Nằm Vùng đi, mang theo lắm… “mỏ than”:
  “Đảng trồng nhiều chùm khế ngọt ruột gan”
  Bán ế ẩm, không ai thèm mua cả.
   
  Trên thiên hạ: trẻ già đều dư dả
  Cộng Đảng đi, mang của cải, bạc vàng
  Rửa kỹ càng, tiền bóng loáng, sáng choang
  Vẫn tanh tưởi máu của dân đánh đổi.
   
  Ai chống đối phải vào ngồi tù tội
  Dân Oan đi, mang trăm mối ngổn ngang
  Nắng chang chang, muốn “khiếu kiện”? -Xếp hàng!
  Xã hội đỏ: vàng phải vào tay đảng!
   
  Thời mạt pháp không dựa hơi “cách mạng”
  Tôn giáo đi? Đảng mừng: Hết thiện nhân!
  Không “quốc doanh” sao sóng bước vô thần?
  Đã Quốc Hận sá gì riêng Pháp Nạn!
   
  Cô “cửu vạn”, ngây thơ và đơn giản
  Thiếu nữ đi-Phải bán phấn, buôn hương!
  Phải trần truồng cho giặc Hán ngang xương,
  Xúm, sống sượng: thấy tận tường, lựa chọn!
   
  Không cháu đảng, chẳng nanh dài, móng nhọn
  Thanh niên đi, thì chỉ có lao nô
  Ra xứ người, chết cũng phải tiền vô
  Nuôi đoàn, đảng, con Hồ vô tổ quốc.
   
  Muốn đòi lại những gì ta đã mất
  Đường giặc đi phải ra sức chận ngay!
  Sinh viên ơi! Phải đổi Chủ, thay Thầy!
  Muốn cứu Nước phải vùng lên Tuổi Trẻ!

  Ý Nga*13.4.2017
   
  *Cửu vạn: gánh vác thuê
  *Thuốc nổ: nghĩa bóng >> tự tôn lố bịch
  *Mỏ than: toàn than thở để dụ dỗ

  AI DÙNG TÂM HUYẾT 
  CHIÊU BINH?

  Mỗi đoàn “du khách” Tàu Cộng
  Tràn qua biên giới đất ta
  Bao nhiêu nằm, tạo biến động?
  Bao nhiêu tình báo gian tà?
   
  Giặc Hán trà trộn, nội gián
  Đã gài được mấy Quân Đoàn?
  Trung Ương giặc đà “đánh” tận?
  Đổ quân, chuẩn bị thí quân?
   
  Ai sẽ lập tuyến phòng thủ?
  Ai dùng tâm huyết chiêu binh?
  Khi giặc ra tay phong tỏa
  “Quân đội” có lo dân tình?
   
  Ai từng hướng về mục đích?
  Giặc vào đầy dẫy khắp nơi!
  Đã ai vạch ra phương thức
  Sẵn sàng khuấy nước, chọc trời?
   
  Giặc không đem quân dàn mỏng,
  Mỗi tuần mấy ngàn tràn qua,
  Bày binh “thiên la, địa võng”.
  Sao “tướng tá” đảng lơ là?
   
  Nằm vùng lẫn khuất, quanh co
  Việt, Hán chuẩn bị đồng hóa
  Sao mà canh cánh nỗi lo
  Nhìn giặc dương oai, diệu võ!
   
  Giặc đà thập diện mai phục
  Dân có còn kịp ra tay,
  Quyết không nếm mùi tủi nhục,
  Vùng lên bức phá Đông Tây?
   
  Nếu không tự thoát thân trước
  Việt Nam rồi sẽ về đâu?
  Đi tìm đồng minh thế giới?
  Ai giúp kẻ hèn-quá-lâu!

  Ý Nga*15.4.2017
   
  Thiên La Địa Võng: vòng vây bủa kín tất cả các phía, không có đường ra, không có lối thoátVõ công nhập môn của Cổ Mộ Phái, bao gồm khinh công và chưởng pháp. Khi luyện, họ dùng chưởng lực hình thành rào cản không cho chim sẻ bay đi, lúc luyện thành sẽ có một thân khinh công cao cường, thân pháp uyển chuyển, di chuyển nhanh nhẹn.
  NHỮNG 
  HỘI CỰU QUÂN NHÂN 
  ĐÁNG NỂ!

  Không dung túng bọn nằm vùng “dị chủng”
  Giữ Cộng Đồng không lở lói, nhiễm trùng
  Lính lạnh lùng cắt rất đúng nhọt, ung
  Hết đường sống ký sinh trùng nguy hiểm!
   
  Bọn thân Vẹm, tèm lem trò chỉ điểm
  Làm lem nhem, danh phù phiếm khát thèm,
  Sai, rối rem, nham hiểm, tánh tị hiềm,
  Vô tư cách, chúng làm sao xứng đáng!
   
  Lắm thủ đoạn từ tan hàng, ngưng bắn
  Chúng trở cờ, đón gió bọn Cộng nô,
  Chạy quanh co theo bọn “đỏ”, hồ đồ
  Trong tử lộ làm “ăng ten” hèn hạ.
   
  Đem “lon lá, tù đày” khoe làng xã
  Chúng la cà, thiên hạ tởm rồi a!
  Chớ lân la, hỉ hả bước vào nhà
  Lính nỗi đóa, đánh cho mà xấu hổ.
   
  Chớ thách đố, thăm dò cơn thịnh nộ
  Bao anh em bị hại chẳng ngây ngô
  Trước mưu đồ đánh phá kiểu tam vô
  Đáng phỉ nhổ! Anh em chi mà nổ!

  Ý Nga, 28 tháng 5.2018.

  **********


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét