Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018

THƯ của Nhà Văn NGUYỄN BÀNG

Cảm ơn bác, tôi đã xem.
 Tôi cũng có biết và đã đọc ít nhiều về Trần Yên Hoà, người chủ trương trang Bạn Văn Nghệ. Các bài mới bác viết về các danh nhân lịch sử và các nhà thơ nhà văn lớn của dân tộc, tôi vẫn đọc đều và tôi vẫn có cảm giác đang đi trên con đường đông người qua lại, nghe tiếng một thi nhân ngạo nghễ bất cần đời đọc tiếng lòng của mình về các danh nhân đất Việt.
Chúc bác vui khoẻ để viết cho đủ 100 danh sĩ đã rồi sẽ nói chuyện tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét