Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

14. DOAN CU
14. ĐOẢN CÚ
nyh
-
thu vật
con heo ăn cám ăn bèo
lớn thành con lợn
con bò nhai cỏ
cho sữa và thịt bò
con ngừơi dùng cả 2 thứ và sữa bò
nên tuy là con người
nhưng đa số giống như 2 con trên
o biết cái gì ?
ngoài cám và rơm
-
bàn việc nừớc
với những kẻ đã ra dìa
toàn bàn dọc bàn ngang
những kẻ đã hưu
về vườn
tòan chuyện đuỗi gà ?
vi von
với bọn ở đợ

toàn là luồn lách áo cơm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét