Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

O BIET
O BIẾT
CVM
-

Khi nao về Quảng Trị
Tìm tòì chốn cũ miếu đền xưa
Dướí lòng đại lộ lòng cống hẹp
46 năm nhớ nhớ mấy cho vừa ?
Phố xá bây giờ hoang vắng cả
Em giờ bảng lảng chốn già nua
H ơi đâu còn 13/14

mắt nhìn nhau mấy nẻo đâu ngờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét