Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

KHONG BIET
KHÔNG BIẾT
M.loan hoa sử
-

Thế nào là khôn
Chưa biết thế nào là dại
Đời ai cũng qua cầu
Có người chậm
Có người mau ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét