Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

KHONG CON GI
KHÔNG CÒN GÌ
M.loan hoa sử
-
Để viết
Trái me đã khô rồi
Không còn gì để nói
Bộ óc tuổi 60
Cung cầu quên quên hết
Lá hoa phủ mặt người
Xin gửi lời tạ lỗi
Dù xưa đã lỡ lời ?Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét