Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

NGUYEN CONG CHINH
NGUYỄN CÔNG CHINH
Phan Trước Viên [ .....1968 ]
chu vương miện
 -

bạn dùng chân nhấn vào cò súng garant
mũi súng kề mang tai
đoàng xong
bạn ra đi vào tết Mậu Thân
lúc đó chưa tròn 30 tuổi
bạn bè lớp bên này
lớp bên kia
chả đứa nào vui ?
vừa hận vừa buồn vừa tủi
Việt Nam Cộng Hòa
và Việt Nam Dân Chủ
chỉ là những nhãn hiệu
chiêu bài thời trang
bao nhiêu năm dậm chan tại chỗ
chả nhích tới được bước nào ?
2 miền ăn cứt gà
hùng hục đá nhau
những đứa làm tay sai
cúc cung tận tụy
rời cũng bị bợp tai đá đít
đuổi ra ngoài ra rìa
dù trường kỳ đánh đấm
ngót nghét 30 năm
tiêu thụ hết kho vũ khí Tây Phương
tồn đọng từ đệ nhất thế chiến 14-18
từ đệ nhị thế chiến 38-45
kết thúc chiến tranh
phần chêt phần bị thương
 nhà cửa ruộng vườn
trên quê hương lầm than khổ cực
bạn ra đi xong
kẻ sống sót quá mệt
mệt ngang với chết ?
gần 40 năm
bây giờ vẫn còn lầm than
1 bài thơ ngắn
thân gửi thi si Phan Trước Viên
lờ vĩnh biệt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét