Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

7401
Gần nửa kiếp tha hương sầu nhớ
Em tặng cho ta nắm đất quê nhà
Khóm tiểu trúc từ đền Hùng quốc tổ
Đất Tản Viên còn ẩm mạch sông Đà.
(Ha Huyen Chi)

Half my life, exiled, longing
You've given me, a clod of earth
Little bamboo, from King Hung's temple
Tan Vien’s soil, Da River's wetness. 

(Hoang Van)

7402 
Sông thu nằm ngủ trong tranh 
Thì ra tình ngủ trong anh thuở rày 
Vai trần tóc ướt đêm say 
Lòng trần hóa bướm cuồng bay trăm chiều. 
(Ha Huyen Chi) 

7403
Ta đem nỗi khổ than cùng suối
Suối vỗ về ca rất dịu dàng
Chỉ thế, biển nàng dông bão nổi
Mịt mù thiên địa héo can tràng.
(Ha Huyen Chi)

Sharing my sorrow by the creek
The rhythm of water is so calm
Yet you mount a storm of blame
With the force of a hurricane.

(Bach Hac)

7404 
Hôm nay tuyết lở băng tan 
Trong nhau lửa nghiệt lại toan đốt trời. 
(Ha Huyen Chi) 

7405
Tôi từ giấc bướm mơ màng 
Em từ tranh vẽ dịu dàng bước ra 
Tóc mây còn ẩm sương hoa 
Lời sông ý biển chan hòa dòng vui.
(Ha Huyen Chi)

I come in dream from the butterfly’s tale
You step out of the painting as the fairy
Still damp with dew is hair
With words and ideas joyfully.

(Binh Nhung)

7406 
Tưởng đã yên bình trong cõi tạm 
Quên đời phong sương, quên bão loạn 
Nào hay dông tố đến từ em 
Cõi lòng tự tôn nhiều dấu đạn. 
(Ha Huyen Chi)

7407
Buồn ta cơm áo hai vai nặng 
Buồn chuyện ruồi bu nát cộng đồng 
Chia rẽ được mùa cho trái đắng 
Dặm về quê cũ ngút ngàn chông.
(Ha Huyen Chi) 

It's so sad that I'm burdened with making a living
It's also sad that the community is ruined by bickering
The bitter fruit of division has a bumper crop
Going back home is a tremendously tough undertaking.

(Ngo Dinh Chuong)

7408 
Hôm nay gặp ở xứ người 
Câu thơ ướp rượu giọng cười trầm hương 
Vàng thu lá nhớ cành thương 
Nghe như sóng vỗ trên tường tạm dung. 
(Ha Huyen Chi) 

7409
Mỗi cọng tóc rụng xuống 
Cho một ngày nhớ nhau 
Ta thành nhà tư tưởng 
Thành thi nhân trọc đầu. 
(Ha Huyen Chi)

Each strand of falling hair
Is one day missing you
I become a thinker
Poet with bald head.

(Bach Hac)

7410 
Ngươi mê muội tự biến thành loa sắt 
Giúp quân thù dài hơi 
Ngươi háo danh đem đại cuộc đùa chơi 
Với tầm nhìn ngươi thiển cận hẹp hòi 
Ngươi phỉ báng bao anh hồn tử sĩ.
(Ha Huyen Chi)

7411
Em tặng cho ta cỏ gai dị thảo
Từ miền bất ưng héo ruột khô da
Triệu kẻ lưu vong vun trồng hoài bão
Sẽ một ngày ta đòi lại quê ta.
(Ha Huyen Chi)

You've given me some strange bushes
From our country, sorrowful land
Millions migrants, still keep their hope
Some day get back our dear fatherland. 

(Hoang Van)

7412 
Thùng thùng anh đã tỉnh chưa 
Ta đem chiêng trống vào thơ gọi người 
Ba mươi năm ngủ đã đời 
Áo cơm son phấn vốn lời thặng dư 
Thùng thùng chị đã tỉnh chưa 
Dường như anh chị điếc từ Bảy Lăm? 
(Ha Huyen Chi) 

7413
Nàng vấn, nàng ngờ, nàng thất vọng
Bốn chiều hệ lụy vỡ không gian
Những điều chưa biết sai hay đúng
Chẳng thể ngoa ngôn để luận bàn.
(Ha Huyen Chi)

You asked, doubted, in despair
Pointing inquiries in all directions
Facts unproven as right or wrong
Couldn’t be dealt in discussions.

(Bach Hac)

7414 
Khắc câu “Tự Thắng” trong hồn 
Lính già nhưng tấm lòng son chưa già.
(Ha Huyen Chi) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét