Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018

Ảnh Võ Thạnh Văn

 
7101
Trao nhau một đóa tình nồng
Thấy nhau hạnh phúc trong vòng tay thơm.
(Ha Huyen Chi)

We share a deep and ardent love
Feeling happy in a sweet embrace.

(Bach Hac)

7102
Viết như tên ăn trộm
Tỏ tình cùng văn chương
Như hồn vay xác mượn
Khi lén trở lại giường.
(Ha Huyen Chi)

7103
Ai rước voi giày mả tổ
Ai cõng rắn cắn gà nhà
Ai gian hùng, bán đứng quê ta
Ðày đọa đồng bào với búa liềm vô sản?
(Ha Huyen Chi)

Who made elephants crush graves
Who brought war to country
Who’s cunning, sold our land and sea
Abused people with their vile ruling? 

(Hoang Van)

7104
Bằng hữu mây bay, tan lại hợp
Bạc tiền gió thoảng, đến rồi đi
Ðâu còn gì nữa ngoài thơ phú
Ngoài cái hồ lô ngất ngưởng chia?
(Ha Huyen Chi)

7105
Ðừng tiêu hoang ngọn lửa
Thắp sân si đời mình
Ưu phiền là khuôn cửa
Ðưa ta vào u minh.
(Ha Huyen Chi)

Anger and stubbornness
Are fires burning wits
Sadness and worries are doors
Leading us to wrong paths. 

(Ngo Dinh Chuong)

7106
Ngôn từ mang mặt nạ
Thạch Sanh mài búa trữ tình
Chán ép xác học làm phò mã
Bỏ cung vàng về với rừng xanh.
(Ha Huyen Chi)

7107
Hôm qua đốt cháy lòng tôi
Hôm nay ghen sảng em đòi thôi nhau.
(Ha Huyen Chi)

Yesterday, your passion burned my heart
Today, your wild jealousy requests a separation!

(Huong Sa Mac)

7108
Quê chưa ngừng cơn xuất huyết
Non thế kỷ tụt hậu, đói nghèo
(Anh réo gọi đời thảm thiết
Em cũng buồn vui, nóng lạnh từng chiều)
(Ha Huyen Chi)

7109
Ta đã trên đầu sóng
Ðã trên đỉnh mê say
Ta là em chiếc bóng
Em là ta đời này.
(Ha Huyen Chi)

Riding the wave crests
On top of passion
I am your lone shadow
You are my reflection.

(Bach Hac)

7110
Sông rất hẹp, hai lá đò mắc cạn
Chèo vô duyên như mệnh số vô duyên.
(Ha Huyen Chi)

7111
Nhục trước sông Gianh bi thảm
Bến Hải sau hai thập kỷ tương tàn
Bầy Cộng Sản sói lang
Ðẩy toàn dân vào nghèo đói.
(Ha Huyen Chi)

Gianh River was our old shame
Ben Hai now two decades of killing
Communists villains
Forced us to desolate.

(Hoang Van)

7112
Ba thương nàng đẹp như tranh
Kiêu sa đài trán, long lanh mắt cười
Bốn thương gan dạ hơn người
Mấy sông cũng lội mấy đồi cũng qua.
(Ha Huyen Chi)

7113
Ðầu Xuân khai bút, thơ không đến
Giấy tủi nằm phơi khoảng trống đầy
Lòng kẻ tha hương như lệ nến
Âm thầm nhỏ xuống những chiều say.
(Ha Huyen Chi)

I can't find the inspiration for the New Year's first poem
The sad blank paper lying still on the table
Tears of this overseas soul fall like candles' wax
Secretly, on the evening that I'm getting drunk.

(Ngo Dinh Chuong)

7114
Lấy thước con đo bụng dạ người
Tới già tới chết vẫn lầm thôi
Nụ cười trải thảm trên chông bẫy
Bằng hữu thời nay thiếu đuốc soi.
(Ha Huyen Chi)

7115
Ðường cứ dài thêm sạn đạo
Ðích hãy xa chừng, chân mây
Trái hạnh phúc treo đầu cành hư ảo
Yêu dấu ơi ta đợi đã bao ngày.
(Ha Huyen Chi)

Distant is the road, full of rocks
Far is the goal, to the horizon
Happiness dangles at the branch of illusion
Darling, I’ve waited for you so long.

(Bach Hac)

7116
Chớm thu, chiều lạnh mưa rây bụi
Vạt lá vàng tươi lấp lánh sầu
Heo hút ngựa người leo dốc mỏi
Thênh thang trời đất biết về đâu?
(Ha Huyen Chi)

7117
Liệu ta còn cơ may
Ðể thấy, lại quê hương
Vàng rực bóng cờ bay
Trong mỗi Rồng Tiên
Hôm nay còn cúi mặt?
(Ha Huyen Chi)

Will we have some chances
To see our country
Yellow with our flags
In each Dragon
Today still bow head.

(Hoang Van)

7118
Con vẫn cười khinh phường bá đạo
Cuối đời chưa tỏ chuyện vàng thau
Cố nhân đổi ngựa thay dung mạo
Mặt lạnh như tiền lúc ngó nhau.
(Ha Huyen Chi)

7119
Trói nhau bằng định mệnh
Bằng cay đắng ngọt bùi
Những mầm cây bất hạnh
Ðã vì ai đâm chồi.
(Ha Huyen Chi)

Tying our destinies
With good and bad in life
Who is at the source
Of seeds for misery?

(Bach Hac)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét