Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018


 •  Phổ Biến Khẩn 


  Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu...

  Xin mời tham dự:

   biểu tình trước tòa đại sứ Việt cộng phản đối những âm mưu bán nước của cộng sản Việt Nam.. 

  Địa điểm:  Sheridan Circle NW
              Washington, D.C 20008

  Ngày Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018.

  Sẽ có xe Coach Bus đón Quý Vị, Quý NT và CH gần cây xăng B.P, 
  trong Trung Tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia.

  Xe bus sẽ khởi hành vào lúc 9 giờ sáng.

  Nếu có câu hỏi , xin vui lòng liên lạc:

  ** Ông Nguyễn Mậu Trinh:            301-461-8490

  ** Ông Nguyễn Văn Đặng:             571-236-1908

  Trân trọng kính, thân mời .  BMH
  Washington, D.C 

  Biểu Tình WDC ngày 10-06-2018.jpg

  -----Original Message-----
  From: Trinh Nguyenmau <trinh.nguyenmau@gmail.com>
  To: Hung Bui <amsfv@aol.com>
  Sent: Fri, 8 Jun 2018 21:01
  Subject: Fwd: Ghi danh Sunday
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét