Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018


Sài Gòn Đẹp Lắm 


Sài Gòn của hôm nay - ngày Mười tháng Sáu 
khi những người Sài Gòn nắm tay nhau đi đòi công lý 
dưới ánh sáng chói chang của mặt trời nhiệt đới 
khơi nóng tình người chảy theo mồ hôi và nước mắt 
mồ hôi và nước mắt cần thiết đổi lấy tự do 
tự do cho đất trong vòng rào kẽm gai 
tự do cho người bị khóa tay và bịt miệng 
bởi một lũ người chỉ biết sống bằng tội ác 

tội ác với đồng bào cùng chung màu da 
tội ác với thân nhân cùng chung dòng máu 
giết và giết là bản năng của chủ nghĩa cuồng ngông 
chém và chém là thú tánh của loài khát máu 

tội ác phải được tẩy xóa với quyết tâm nhân bản 
của người Việt Nam phải giữ lấy Việt Nam 
như người Sài Gòn phải giữ lấy Sài Gòn 
bởi Sài Gòn và Việt Nam trong tình thương nhân loại 

trân trọng lắm những tấm lòng Sài Gòn hôm nay 
ngày của Sài Gòn quật khởi chống bạo quyền 
dám chẻ đất tổ tiên bán cho giặc Tàu 
vốn là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam 

giòng Văn Lang tiếp ghi trang quốc sử 
viết bởi triệu trái tim hào khí Sài Gòn 
với hình ảnh đẹp nhất của hôm nay 
sau bao năm lịm buồn dưới cái tên ác quỷ 

Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi ! 

Cao Nguyên 

Đông Bắc Mỹ - 10/6/2018 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét