Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Ảnh PHAN THƯỢC { sông Thạch Hãn ]


6. XE LAM
Ba bánh xe còm, khách một tá
Trên mui lổn ngổn rau cùng quả
Ổ gà xe cứ nhảy cà tưng
Nắng trộn mồ hôi và bụi đỏ
nguyễn vô cùng


7. TIÊU ĐIỀU
Trồng tiêu không nước tưới
Xuống điều đá lại giăng
Quấn điếu thuốc rê vàng
Mộng tiêu điều theo khói!
nguyễn vô cùng

8. ĐI BUÔN RAU ĐÀ LẠT
Làm rẫy liệu không xong
Làm thuê kham chẳng nổi
Bất phú bởi phi thương?
Phen này ta quyết đổi

Nhà còn bao đậu cuối
Bán quách thử nghề buôn
Đà lạt thẳng lên nguồn
Hàng rau xanh mát lạ

Âm Phủ chợ về đêm(*)
Phố núi đượm u huyền
Cõi dương người thấm lạnh
Sương dày rau nặng thêm

Mối lái chẳng quen nơi
Đường dài rau héo vội
Tính ra vẫn được lời
Ly cà phê ngút khói!
nguyễn vô cùng

(*)Đà lạt có chợ họp về đêm, thường gọi là chợ Đêm hay chợ Âm Phủ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét