Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

  • Bình Thuận - Dân thì quỳ xuống lấy vai làm thang cho cảnh sát cơ động trèo tường rút đi... Còn thằng nhà báo khốn nạn Mai Thanh Hải bảo người dân đánh chết 2 cảnh sát cơ động. Hèn hạ và đểu cáng, mày giết dân bằng ngòi bút Hải ạ!     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét